Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliğ

 • 2009 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 1993 - 2009 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Drilling Techniques

 • Lisans Probability and Statistics

 • Lisans Introduction to programming Language

 • Doktora ADVANCED DRILLING TECHNIQUES (Dersi tasarlayan ve yürüten : Doç. Dr. Ömür Acaroğlu Ergün)

 • Yüksek Lisans Maden ve Tünel Kazı Makinaları Tasarım Parametreleri (Design Parameters of Mining and Tunneling Excavation Machines)

 • Yüksek Lisans Application Fuzzy Logic Method to Geoscience

Tasarladığı Dersler