Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stability analysis of roadheaders with mini-disc

Tunnelling and Underground Space Technology, cilt.68, ss.187-195, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of Thrust And Torque Requirements of TBMs With Fuzzy Logic Models

Tunnelling And Underground Space Technology, cilt.26, ss.267-275, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A fuzzy logic model to predict specific energy requirement for TBM performance prediction

TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY, cilt.23, sa.5, ss.600-608, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mineral Wealth of Turkey an Overview

Journal of Mines, Metals & Fuels, cilt.56, ss.179-183, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Analytical hierarchy process for selection of roadheaders

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.106, sa.8, ss.569-575, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of the Cutting Head Design Parameters on Stability of the Roadheader

IMM Mining TechnologY, cilt.114, ss.140-146, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üç Konili Rotari Matkapların Seçiminde Dikkat Edilecek Önemli Parametreler

Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.59, sa.4, ss.275-285, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selection of roadheaders by fuzzy multiple attribute decision making method

Institution of Mining and Metallurgy. Transactions. Section A: Mining Technology, cilt.115, sa.3, ss.91-98, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The effect of cutting head shapes on roadheader stability

Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section A: Mining Technology, cilt.114, sa.3, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Stability analysis of roadheaders

Proceedings of the 3nd World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering, MCM 2017, Rome, İtalya, 8 - 10 Haziran 2017 identifier

Usage of fuzzy logic method for tunnel boring machines

Proceedings of the 3nd World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering, MCM 2017, Rome, İtalya, 8 - 10 Haziran 2017 identifier

Aşınmış Matkaplar için Bileyleme Çalışmasının Bir Yeraltı Madeninde Uygulaması

Türkiye 25. Uluslararsı Madencilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.734-741

An Assesment of Stability Analysis of Roadheaders with Mini-disc

6th International Conference on Computer Applications in the Mineral Industries, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, sa.19, ss.1-6

Analysis of the EPB-TBM Excavation Parameters Used in a Tunnel Construction in Istanbul

Proceedings of the 2nd World Congress on Mechanical, Chemical and Material Engineering, Budapeşte, Macaristan, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.113

New Generation Rotary Drill Bits: Klaw Bit Performance Analysis and Compared with Tricone Bit

Proceedings of the 2nd World Congress on Mechanical, Chemical and Material Engineering, Budapeşte, Macaristan, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.112

TKİ Bursa Orhaneli Linyitleri İşlemesi’nde Optimum Sondaj Matkabı Seçimi,

11. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.156-162

ikinci Avrupa Yakası 2 Kısım Atıksu Tünelleri İnşaatı Kazısında Kullanılan EPB TBM Makinesi Kazı Parametreleri

proceeding of 23th international mining congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, ss.1313-1322

Mineral Wealth of Turkey Resources and Utilization

1st Asian Mining Congress International Exhibition & Conference on Mining, Kolkata, Hindistan, 16 - 18 Ocak 2006, ss.61-70

The use of fuzzy logic methods to predict specific energy for roadheaders

10th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES), NEW DELHI, Hindistan, 19 - 21 Kasım 2001, ss.173-179 identifier