Genel Bilgiler

Biyografi

Ahmet Duran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Matematik lisans ve yüksek lisans, University of Delaware’den Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri yüksek lisans, University of Pittsburgh’dan Matematik yüksek lisans ve doktora diploması aldı. 2006’da doktorasını tamamladıktan sonra, University of Michigan-Ann Arbor’da dört yıl Assistant Professor olarak araştırma yaptı ve lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Doç. Dr. Ahmet Duran, 2010 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal analiz konularındaki araştırmaları, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematics Letters, Journal of Supercomputing, Optimization Methods & Software, Numerical Functional Analysis and Optimization, Quantitative Finance, SIAM Linear Algebra ve diğerlerinde yayımlanan 30 civarında makaleyle literatüre katkı sağlamıştır. Dergi makalelerinden biri 2010 yılında Quantitative Finance dergisinde risk konusunda anahtar makale seçilmiştir.

ABD’de “National Science Foundation (NSF)” ve Nobel Ekonomi ödülü alan Prof. Vernon Smith tarafından kurulmuş olan “International Foundation for Research in Experimental Economics” tarafından fonlanan projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. İTÜ’de Avrupa Birliği ve uluslararası firmalar tarafından desteklenen çeşitli araştırma projeleri yürütmüştür.

Matematiksel finansta aşırı tepki davranışları ve doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemlerinde parametre optimizasyonu hakkında doktora tezi yazmıştır. Bundan başka, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemlerinin çözümlerinin çeşitli asimptotik davranışı hakkında yazdığı yüksek lisans tezi vardır.

Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Finans Matematiği ve Hesaplamalı Finans gibi dersler, University of Michigan-Ann Arbor ve İTÜ’de lisans ve lisansüstü programlarda anlattığı dersler arasındadır. İTÜ’de yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerden, 2015 and 2019’da tezini tamamlayan 2 doktora öğrencisi ve tez çalışmasına devam eden 2 doktora öğrencisi vardır.

2008 yılında ABD’de “World Congress of Nonlinear Analysts” kapsamında “Advances in Financial Mathematics” sempozyumu organize etti. 2011’de İstanbul’da “International Conference on Mathematical Finance and Economics” konferansına başkanlık yaptı. Daha sonra İstanbul’da 2012 yılında “SPE - SIAM Conference on Mathematical Methods in Fluid Dynamics and Simulation of Giant Oil and Gas Reservoirs” ve 2014 yılında “SPE - SIAM Conference on Large Scale Computing and Big Data Challenges in Reservoir Simulation” konferanslarında düzenleme ve bilim kurullarında aktif görevler aldı.

Kurum Bilgileri

Birim
Fen-Edebiyat
Bölüm
Matematik Mühendisliği

İletişim