İstanbul GPS Nirengi Ağı 1999 ve 2005 Kampanyalarından Yararlanarak İstanbul Metropoliten Alanında Deprem Sonrası Hareketlerin Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Merve Özyaşar

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mustafa Tevfik Özlüdemir