Beşiktaş–Etiler Bölgesinde Karma Kullanımlı Gayrimenkul Projesi Geliştirmesi ve En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih Bilgili

Supervisor: Funda Yirmibeşoğlu