ilaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılmak Üzere Kansere Hedeflendirilmiş Poli(2-Etil-2-Oksazolin) Temelli Nanopartiküllerin Sentezleri ve Karakterizasyonları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat, Kimya, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Sevgi Gülyüz

Co-Supervisor: Özgür Yılmaz

Supervisor: Onur Alptürk