Sıfır Değerlikli Alüminyum Nanopartikülleri Kullanılarak Endokrin Bozucu Bisfenol A Kirleticisinin Giderimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Doğan

Consultant: Tuğba Ölmez Hancı