Geniş kapsamlı iyileştirme projelerinde sürdürürlebilirlik matrisi: Galata örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: NESLİHAN AYDIN YÖNET

Supervisor: Funda Yirmibeşoğlu