Sahra Altı Afrika-Okyanusya Vernaküler Konut Gelişimi ve Anadolu-Mezopotamya Vernaküler konut gelişimi İlişkilerinin anlamsal ve mekan dizimsel İlişkileriyle Karşılaştırmalı Olarak Kültürlerarası İlişkileri ile irdelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Architecture, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Basri Kartal

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Emin Şalgamcıoğlu