Kentsel dönüşüm projelerinin yaşam kalitesine etkisi: İstanbul Karaköy Salıpazarı örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: SERAY YILMAZ

Supervisor: Funda Yirmibeşoğlu