İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bakış Açısıyla Bir Alt Yüklenici Seçim Ve DeğerlendirmeYöntemi Ve Saha Çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Sefa Çeküç

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gürkan Emre Gürcanlı