Pazar bölümlendirmede GSP analizine dayalı bir modelleme çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Nergis Kirişçioğlu

Consultant: Huriye Şebnem Burnaz