İstanbul'da Aile Apartmanı Olgusu Bağlamında Konutlarda Davranış Kalıplarının Semantik ve Sentaktik Olarak İrdelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey

Student: Seda Meral

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Emin Şalgamcıoğlu