Modifiye havuç atıklarıyla bazı ağır metallerin sulu çözeltilerden uzaklaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP KORKUT

Supervisor: Ferah Çalışır