Kolloid silikanın uçucu küllü harçların mekanik özelliklerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Civil Engineering, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: DOĞAN GÜNDOĞDU

Consultant: Bekir Yılmaz Pekmezci