Türkiye'de Kültürel Mirasın Korunmasında Yaşanan Sorunlar ve Jeodezik Yaklaşımlar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: M. Uğur Girişken

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mustafa Tevfik Özlüdemir