Tüketicilerin yeni teknolojilere yönelik tutumlarının teknoloji kabul modeli ve risk algısı açısından incelenmesi: Akıllı şehir yapılanmasında bir mobil navigasyon örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: MUSA KABAKCI

Consultant: Huriye Şebnem Burnaz