Sürdürülebilir Ambalajlamanın Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Sema Övüç

Consultant: Huriye Şebnem Burnaz