Demir(III)İyonu-Bazli Foto-Fenton Oksidasyon Proseslerinde Işik Şiddetinin Ve Türünün İrdelenmesi: K-Asit Üzerine Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Gelegen

Consultant: Tuğba Ölmez Hancı