Çevresel tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET ERDOĞAN

Consultant: Mustafa Sait Yazgan