Üç Boyutlu Yüz Tanımada Lokal Özellik Temelli Yöntemlerin Kullanımı ve Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Muhammed Enes ATİK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Zaide Duran