Boksit ve -Al2O3’in Sodyum Borat Çözeltilerinde Çözündürülmesi-Yük. Lis.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji, Kimya Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 1997

Thesis Language: Turkish

Student: Sema Çatalbaş

Consultant: Hale Gürbüz