Oktilfenol etoksilatın peroksidisülfat/UV-C ve peroksimonosülfat/UV-C prosesleri ile arıtımı”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Bora Genç

Consultant: Tuğba Ölmez Hancı