Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımında Bir Model Olarak Güneş Şehirler: Manisa Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Ece Özmen

Supervisor: Funda Yirmibeşoğlu