Education Information

Education Information

 • 1978 - 1983 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1971 - 1976 Postgraduate

  Istanbul University, Kimya Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği , Turkey

Dissertations

 • 1983 Doctorate

  5,6-dihidrosiklopent (f.g)asenoaftilen 1,2-diondioksim ve n,n-bis (4-benzo(15-crown-5))diaminoglioksim sentezi ve komplekslerinin incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • English