Education Information

Education Information

  • 2000 - 2003 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Turkey

Dissertations

  • 2003 Postgraduate

    AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DEKİ ENFORMASYON HİZMETLERİ

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi