Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2003 Yüksek Lisans

    AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DEKİ ENFORMASYON HİZMETLERİ

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi