Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Ağları

  • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

  • Veri Yönlendirme

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Sinirsel Ağlar