Araştırma Alanları

  • İnorganik Kimya

  • Koordinasyon Kimyası

  • Yeni Ligandlar