Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Engineering, Department Of Cıvıl Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Yapıların optimal kontrolu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1994 Postgraduate

  Depreme dayanıklı yapı tasarımında aktif kontrolünün kullanılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English