Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

15. Yüzyıl müzik kaynaklarındaki Nevbet-i Müretteb’in yeniden canlandırılması üzerine bir deneme

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 18 May 2022, pp.43-53