Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Teknolojisi

 • Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Partikül Kontrolü

 • Tekstil Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Tekstil Malzemeleri

 • Tekstil Makineleri

 • Teknik Tekstiller

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Kompozitler