Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Direct structural analysis of domains defined by point clouds

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, cilt.358, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hagia Thekla (Meryemlik) Archaeological Site Survey, 2018

ANMED, News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, sa.17, ss.10-15, 2019 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hagia Thekla (Meryemlik) Archaeological Site Survey, 2017

ANMED News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, sa.16, ss.150-155, 2018 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Aya Tekla (Hagia Thekla/Meryemlik)Archaeological Site Survey 2016

ANMED News Bulletin on Archaeologyfrom Mediterranean Anatolia, ss.127-132, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Numerical analysis of historic structural elements using 3D point cloud data

Open Construction and Building Technology Journal, cilt.10, ss.233-245, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ayatekla (Meryemlik) Yüzey Araştırması, 2018

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019

Direct Numerical Analysis of Historical Structures Represented by Point Clouds

7th International Conference on Digital Heritage, EuroMed 2018, Nicosia, Kıbrıs (Gkry), 29 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.64-75 identifier

Surveying a Monument : The Eski Imaret Camii in Istanbul

Heritage 2018 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development, Granada, Nikaragua, 12 - 15 Haziran 2018, cilt.2, ss.1607-1617

Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırma ve Belgeleme Çalışması, 2016

39. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

Structural observations on Macedonian tower, Edirne

10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2016, Leuven, Belçika, 13 - 15 Eylül 2016, ss.1764-1768 identifier

Vernacular Architecture of Divrigi: The Context, Morphology and Conservation

7th International Seminar on Vernacular Settlements, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015

Structural aspects of a 16th century Ottoman masonry building: Siyavush Pasha Madrasa

ICCH 2015, 5th International Congress on Construction History, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Haziran 2015, ss.55-62

The splendor of Andesite. quarrying and constructing in Larisa (Buruncuk) Aeolis.

Interdisciplinary Studies on Ancient Stone ASMOSIA X, 21 - 26 Mayıs 2012, cilt.2, ss.805-809

Observations on Water Storage and Distribution System: The Archaeological Site of Hagia Thecla, Silifke, Mersin

37th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Erzurum, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.289-300

Recent Studies on the Structural Characteristics of Hagia Sophia

Workshop on Seismic Risk of Historical Structures, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2014, ss.7-13

Preliminary Structural Assessment for a Cistern in the Sacred Territory of Hagia Thecla near Silifke

2nd Internationa Conference on Protection of Historical Constructions, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.181-187

İstanbul Çatalca Nakkaş Köyü Camii 2011 - 2012 Onarımları

Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri V, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2013, ss.155-164

Structural behaviour of Hagia Sophia under dynamic loads

Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics & 13. D-A-CH Tagung, Vienna, Avusturya, 28 - 30 Ağustos 2013, sa.475

The Splendor of Andesite: Quarrying and Constructing in Larissa (Buruncuk) -Aeolis

ASMOSIA X, 10th International Conference, Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity, Rome, İtalya, 21 - 26 Mayıs 2012, ss.805-811

İstanbul Tarihi Yarımada’da Bulunan bir Bizans Anıtının Taşıyıcı Sistem Durumunun Öndeğerlendirmesi ve Sağlamlaştırma Önerileri

1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2010, ss.101-104

Preliminary Observations on the Structural Condition of a Byzantine Monument in Historic Peninsula of Istanbul: Pantokrator Church

7th International Conference on Structural Analysis of Historic Constructions, Shanghai, Çin, 6 - 08 Ekim 2010, ss.555-560 identifier identifier

Anıtsal Olmayan Yığma Yapıların Taşıyıcı Sistem Analizi

Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2009, ss.112-121

Analysis of the Podestà Palace’s façade

International Seminar on Seismic Risk and Rehabilitation of Stone Maso, Faial, Portekiz, 9 - 13 Temmuz 2008

Reforço sísmico da fachada de um palácio do Séc. XII

4th CINPAR - International conference on Structural Defects and Repair, Aveiro, Portekiz, 25 - 28 Haziran 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Anıtsal Yığma Yapılarda Ahşap Hatıl Kullanımı ve Onarımlarına İlişkin Bir Uygulama Örneği: Siyavuş Paşa Medresesi

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’a Armağan. Anıt ve Sitleri Araştırma, Belgeleme, Koruma Yazıları, Deniz Mazlum,Umut Almaç,Esra Kudde, Editör, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, ss.313-326, 2020

Agios Nikolaos Kilisesi

Güney Marmara Adaları Risk Altındaki Mimari Mirası, İnci Türkoğlu, Editör, KMKD, İstanbul, ss.57-60, 2020

Güney Marmara Adaları Çeşmeleri

Güney Marmara Adaları Risk Altındaki Mimari Mirası, Türkoğlu İnci, Editör, Kültürel Mirası Koruma Derneği, İstanbul, ss.175-179, 2020

Historic Fountains of the Southern Marmara Islands

Southern Marmara Islands Architectural Heritage at Risk, Türkoğlu İnci, Editör, Kültürel Mirası Koruma Derneği, İstanbul, ss.175-179, 2020

Güney Marmara Adaları Yel Değirmenleri

Güney Marmara Adaları Risk Altındaki Mimari Mirası, İnci Türkoğlu, Editör, KMKD, İstanbul, ss.163-170, 2020

Mardin-Dara ve Mersin-Silifke-Ayatekla (Meryemlik) Ören Yerlerinde Su Yapılarına İlişkin 2013-2014 Yıllarında Yürütülen Çalışmalar

Metin Ahunbay’ın İzinden: Ayatekla, BinbirKilise ve Dara/Anastasiopolis Araştırmalarından Özel Konular, Saner T., Ar B., Mater G., Editör, İTÜ Vakfi Yayınları, İstanbul, ss.57-74, 2017

2863 Sayılı Yasa ve Yüksek Kurul İlke Kararları Işığında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakım ve Onarımlarında Karşılaşılan Sorunlar

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Işığında Tarihi Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın Korunması, -, Editör, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2014

Tarihi Kent Dokusundaki Yapı Gruplarının Depreme Karşı Korunması: İtalya Örneği, Mimari ve Kentsel Koruma

Mimari ve Kentsel koruma, Eyüpgiller K., Eres Z., Editör, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.355-366, 2013

Public Kitchen of Haseki Sultan within the Takiyya Complex in Al-Quds/Jerusalem

Al-Quds/Jerusalem 2015 Program, 2008 Report, , Editör, Istanbul Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), İstanbul, ss.175-192, 2009