Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2017 International Conference on Building Envelope Systems and Technologies 2017

    Oturum Başkanı

    İstanbul, Türkiye

  • 2011 10th International Detail Design in Architecture Conference-ddia10

    Oturum Başkanı

    İstanbul, Türkiye