Araştırma Alanları

 • Temel Bilimler

 • Fizik

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Fiziksel Kimya ve Kimyasal Fizik

 • Malzeme Bilimi

 • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

 • Katı ve sıvı yapılar, kristalografi

 • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

 • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

 • Bulk malzemenin elektronik yapısı

 • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri

 • Manyetik özellikler ve malzemeler

 • Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi

 • Sıvı ve katılarda ion ve elektron emisyonu

 • Yoğun maddede elektronik taşınım

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Sensörler

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Fizikokimya

 • İletken Polimerler

 • Nanokompozitler

 • Polimerik Malzemeler