Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr), Türkiye

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği (Yl), Türkiye

 • 1991 - 1996 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Türk halk müziğindeki Bozlakların ses tekniği açısından incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr)

 • 1999 Yüksek Lisans

  THM'de kadın ağzı türkülerin müzikal ve edebi özelliklerinin incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği (Yl)