Education Information

Education Information

  • 1996 - 2004 Doctorate

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

  • 1994 - 1996 Postgraduate

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

  • 1990 - 1994 Undergraduate

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • English