Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1986 Undergraduate

  Varna ve Yüksek Makine ve Elektroteknik Enstitüsü, Makina/İçten Yanmalı Motorlar, Bulgaria

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Otto motoru kısmi yüklerinde minimum yakıt tüketimi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1996 Postgraduate

  Taşıt ekzoz emisyonları ve İ.T.Ü motorlar ve taşıtlar labaratuvarında 1993-1995 yılları arasında yapılan ölçümlerin değerlendirilmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English

 • C2 Mastery Bulgarian

 • Russian