Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

  • 2013 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Galatasaray Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme