Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Eğitim Bilimleri

  • Eğitim Programları ve Öğretim

  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi

  • Beden Eğitimi ve Spor