Education Information

Education Information

  • 1983 - 1988 Doctorate

    Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 1972 - 1976 Undergraduate

    Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey