Education Information

Education Information

  • 1985 - 1992 Doctorate

    Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1992 Doctorate

    Yerel olmayan plastisitede varlık ve teklik teoremleri

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü