Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Ekonometri

  • İstatistik

  • Endüstri Mühendisliği

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Mühendislik ve Teknoloji