Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new 2-additive Choquet integral based approach to qualitative cross-impact analysis considering interaction effects

Technological Forecasting and Social Change, cilt.158, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A new product positioning approach based on fuzzy cognitive mapping Bulanık bilişsel haritalara dayalı yeni bir ürün konumlandırma yaklaşımı

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.35, ss.1047-1061, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Interval Type 2 Fuzzy Prioritization Approach to Project Risk Assessment

Journal Of Multiple-Valued Logic And Soft Computing, cilt.26, ss.541-577, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of HFACS-FCM in fire prevention modelling on board ships

SAFETY SCIENCE, cilt.77, ss.25-41, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Risk prioritization in Failure Mode and Effects Analysis using interval type-2 fuzzy sets

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.42, ss.4000-4015, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Identifying strategic management concepts: An analytic network process approach

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.56, ss.600-615, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Scenario-driven modular design in managing market uncertainty

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, cilt.42, ss.459-487, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Qualitative cross-impact analysis with time consideration

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.74, ss.627-644, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A fuzzy approach to value and culture assessment and an application

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, cilt.44, ss.182-196, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A fuzzy approach to qualitative cross impact analysis

OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE, cilt.32, ss.443-458, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lüks Tüketimde Satın Alma Davranışının Neden Esaslı Modellenmesi

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.16, ss.253-273, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizasyonel Modülerlik Literatür Araştırması

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, ss.12-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORGANİZASYONEL MODÜLERLİK LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, ss.12-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An integrated method for designing modular products

Journal of Manufacturing Technology Management, cilt.15, ss.29-49, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An improved fuzzy cognitive mapping method

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2019, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019, cilt.1029, ss.115-122 identifier

Segmentation of Social Media Users: A Means-End Chain Approach

Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas 2019, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 03 Eylül 2019

Rekabet Senaryoları Geliştirme: Bulaşık Makinesi Sektörü Örneği

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi 2018, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018

Analysis of Factors Affecting the Choice of Academic Conferences to Participate

The 29th European Conference on Operational Research (EURO 2018), Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.331

Bulanık Bilişsel Haritalar İle Dinamik Ürün Konumlandırma

Yönetim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016

Failure Mode and Effects Analysis Using Hesitant Fuzzy Sets

The 12th International FLINS Conference on Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making, Fransa, 24 - 26 Ağustos 2016

A Triangular Hesitant Fuzzy Approach to FCM An Illustrative Example

The 12th International FLINS Conference on Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making, Fransa, 24 - 26 Ağustos 2016

An Interval Valued Hesitant Fuzzy Approach for FCM An Example For Root Causes Of Human Errors In Shipping Accidents

The 12th International FLINS Conference on Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making, Fransa, 24 - 26 Ağustos 2016

Qualitative Cross Impact Analysis Using Hesitant Fuzzy Sets

The 12th International FLINS Conference on Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making, Fransa, 24 - 26 Ağustos 2016

The Effects of Knowledge Sharing and Types of Learning on Individual Creativity: A Structural Equation Model

Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Temmuz 2016, ss.116-121

Gelecek Senaryolarının Özelliklerine Yönelik Bir Araştırma

X. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı, Türkiye, 25 Aralık 2015

Algılanan Rekabet Güçleri ve Rekabet Stratejisi İlişkisi Türkiye Otelcilik Sektörü Örneği

TMMOB Makina Mühendisleri Odası-X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Türkiye, 25 - 26 Aralık 2015

Conceptualization of Organizational Modularity

3rd International Conference on Competence-Based Strategic Management, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.15

Assessment of Supply Chain Risks Using Interval Type 2 Fuzzy Sets

Joint International Symposium of 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering and 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014 identifier

A Decision Support Model for Vertical Integration Based on RBV

2nd International Conference on Competence-Based Strategic Management, Magdeburg, Almanya, 18 - 20 Eylül 2013

A fuzzy multi criteria group decision making approach to project risk assessment

The 4th International Conference on Risk Analysis and Crisis Response, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2013, ss.915-924 identifier

A Multi-Criteria Decision Support Model for TV Series Selection

INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE, Kowloon, Hong Kong, 10 - 13 Aralık 2012, ss.16-20

Analysis of the Energy Service Market in Turkey Using the Fuzzy Dematel Method

The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2012, ss.58-63

Future Oriented Positioning Analysis with Bayesian Networks

The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2012, ss.15-21

Segmentation Analysis with Self Organizing Maps

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2012

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümündeki Dal Seçim Kararlarının Diskriminant Analizi ile İncelenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012

Kurumsal Yönetişimin Firma Performansı İle İlişkisi Türkiye de Bir Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012

Bayes Ağları İle Gelecek Odaklı Konumlandırma Analizi Oyun Konsolu Pazarında Bir Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012

Analysis of Critical Factors in Energy Service Contracting Using Fuzzy Cognitive Mapping

41st International Conference on Computers and Industrial Engineering, California, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 25 Ekim 2011, ss.62-67

Alternative Methods for Calculating the Fuzzy Limit Matrix in the Analytic Network Process

41st International Conference on Computers and Industrial Engineering, California, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 25 Ekim 2011, ss.68-73

Examination of an Organization s Strategic Framework A Fuzzy Analytic Network Model

9th International FLINS Conference on Foundations and Applications of Computational Intelligence (FLINS 2010), 2 - 04 Ağustos 2010, ss.484

A Fuzzy Multi Criteria Decision Analysis of Location Factors for International Investments

9th International FLINS Conference on Foundations and Applications of Computational Intelligence (FLINS 2010), 2 - 04 Ağustos 2010, ss.392 identifier identifier

A Scenario based Analytic Network Process Approach to Product Positioning

EURO XXII - 22nd Conference of the Association of European Operational Research Societies, Praha, Çek Cumhuriyeti, 8 - 11 Temmuz 2007, ss.212

A Fuzzy Approach to Value and Culture Assessment and an Application

11th World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA 2005), 28 - 31 Temmuz 2005, ss.1752

Identifying Strategic Management Concepts by Analyzing the Relationships among Them An Analytical Network Process ANP Approach

35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2005, ss.177-184

Comparison of Transport Infrastructure in between Turkey and European Countries

International Logistics Congress 2004, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2004

An Approach for Value and Culture Assessment and An Application

32nd International IGIP Symposium on Information-Communication-Knowledge: Engineering Education Today, Karlsruhe, Almanya, 15 - 18 Eylül 2003, ss.166-170

A Structured Technique for Core Competence Analysis and An Application

32nd International IGIP Symposium on Information-Communication-Knowledge: Engineering Education Today, Karlsruhe, Almanya, 15 - 18 Eylül 2003, ss.109-113

Stratejik Kavramların Belirlenmesine Yönelik Bütünleşik Bir Yaklaşım ve Yükseköğretimde Uygulaması

23. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi (YA/EM 2002), Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2002

An Integrated Approach For Strategic Concepts Generation and its Application in Higher Education A Case Study

International Conference On Fuzzy Systems And Soft Computational Intelligence In Management And Industrial Engineering, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

FuCl A Fuzzy Cross Impact Approach

International Conference On Fuzzy Systems And Soft Computational Intelligence In Management And Industrial Engineering, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Strategy Proposals for the Preference of SMEs as Workplace

Industrial Engineering in the Digital Disruption Era. GJCIE 2019. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Calisir F.,Korhan O., Editör, Springer-Verlag , Berlin, ss.173-182, 2020

A Study on the Adoption of Smart Home Devices: PLS Structural Equation Modeling

Industrial Engineering in the Digital Disruption Era. GJCIE 2019. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Calisir F.,Korhan O., Editör, Springer-Verlag , Berlin, ss.229-242, 2020

Segmentation of Social Media Users: A Means-End Chain Approach

Industrial Engineering in the Digital Disruption Era. GJCIE 2019. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Calisir F.,Korhan O., Editör, Springer, Zug, ss.243-255, 2020

Türk Endüstrisi için Endüstri 4.0 Senaryoları

Dijital Dönüşüm Trendleri, Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU,Müge KLEIN,Dilek KURT, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.1-20, 2019

Measuring the Impact of University Service Quality on Academic Motivation and University Engagement of Students

Industrial Engineering in the Big Data Era. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering, Calisir F.,Cevikcan E.,Camgoz Akdag H., Editör, Springer-Verlag , Berlin, ss.321-334, 2019

A Systematic Approach to the Analysis of Barriers and Drivers of the ESCO Market in Turkey

Energy Management—Collective and Computational Intelligence with Theory and Applications, Cengiz Kahraman,Gülgün Kayakutlu, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.405-426, 2018

Toward a Conceptualization of Organizational Modularity

Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy, Doğru, Ç., Editör, IGI-Global, Hershey, PA, ss.355-382, 2018

Introduction

Mid-Range Management Theory: Competence Perspectives on Modularity and Dynamic Capabilities, Sanchez Ron,Heene Aime,Polat Seckin,Asan Umut, Editör, Emerald Ink Publishing, London, ss.1-4, 2017

Failure Mode and Effects Analysis Under Uncertainty: A Literature Review and Tutorial

Intelligent Decision Making in Quality Management, Cengiz Kahraman, Seda Yanık, Editör, Springer, ss.265-325, 2016

Value Stream Maps for Industrial Energy Efficiency

Assessment and Simulation Tools for Sustainable Energy Systems, Fausto Cavallaro, Editör, Springer, ss.357-379, 2013

A Fuzzy Analytic Network Process Approach

Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering, Kahraman C., Editör, Atlantis Press, ss.155-179, 2012

An Introduction to Self-Organizing Maps

Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering, Cengiz Kahraman , Editör, Atlantis Press, Paris, ss.295-315, 2012

Modular Design Capability and Product Positioning: An Integrative View

Advances in Applied Business Strategy Vol 10, Aime Heene, Rudy Martens, Ron Sanchez, Editör, Elsevier (yeni baskıları Emerald Group Publishing Limited tarafından basılıyor), ss.29-53, 2008

Wettbewerbsorientierte Szenarioplanung - Methodik der Zukunftsanalyse am Beispiel des chinesischen Pkw-Marktes

Quantitative Marketingforschung in Deutschland, Thorsten Posselt, Christian Schade, Editör, Duncker & Humblot, ss.223-249, 2005

Scenario-Based Competence Designation

Advances in Applied Business Strategy Vol 7, Ron Sanchez, Aime Heene, Editör, Elsevier (yeni baskıları Emerald Group Publishing Limited tarafından basılıyor), ss.51-77, 2005

Produkt- und Markenpositionierung

Handbuch Markenführung, Manfred Bruhn, Editör, Wiesbaden: Gabler Verlag, ss.541-570, 2004