Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multiple Output Battery Charging Circuit for Bikers

Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, cilt.29, sa.2, ss.371-379, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Farklı sargı yapılarının tekerlek içi fırçasız doğru akım motorlarının verimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.4, ss.1975-1985, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tekerlek İçi Fırçasız Doğru Akım Motorlarının Sıcaklık Dağılımlarının Lumped-Devre Modeli Şeması ile İncelenmesi

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), cilt.32, sa.2, ss.128-136, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

EXPERIMENTAL DATA ACQUISITION OF VIBRATION FORCE IN DIRECT CURRENT MOTOR FOR MINI SUMO ROBOT

Applied Researches in Technics, Technologies and, cilt.7, sa.7, ss.48-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact Of Various Slot-Pole Combinations on an In-Wheel BLDC Motor Performance

Istanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering, sa.17, ss.3369-3375, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Electromagnetic Effect of Lightning on Indoor Motion Detectors and Their Cables Using FEM

International Review on Modelling and Simulations (IREMOS), cilt.2, sa.6, ss.962-966, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Concentrated Irradiance Effects on PV Cells

11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2019), Bursa, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019

DATA ACQUISITION SYSTEM FOR INDUCTION MOTORS WITH ARDUINO

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, Jambol, Bulgaristan, 16 - 18 Ekim 2019, ss.256-262

FORCED VIBRATION ANALYSIS OF DIRECT CURRENT MOTOR IN MINI SUMO ROBOT

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018, Yambol, Bulgaristan, 18 - 19 Ekim 2018, ss.5-12

Comparison Study of An In-Wheel BLDC Motor for Light Electric Vehicle Propulsion Using MATLAB/Simulink

6th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2018), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018, ss.320-336

Investigation of Different Slot-Pole Combinations of An In-Wheel BLDC Motor for Light Electric Vehicle Propulsion

National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.298-302 identifier

Preventing the occurrence of neck pain prototype makes using electronic device for poor posture

IV. International Bioengineering Conference(Bioeng’16), İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.6-11

Bir Yıldırımlıktan Akan Akımın Yarattığı Manyetik Alanın Bina İçi Kablolarla Etkileşimi

4. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2011, ss.169-173

Kitap & Kitap Bölümleri

Tekerlek İçi Fırçasız doğru Akım motorlarının Isıl devre modeli ile Sıcaklık etkilerinin İncelenmesi

MÜHENDİSLİK ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFÇİ,Dr. Öğr. Üyesi Altan YILMAZ, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.75-86, 2019

MODEL DESIGN OF AN IN-WHEEL BLDC MOTORUSING MATLAB/SIMULINK FOR LIGHT ELECTRIC VEHICLES

New Horizons in Engineering, Mahmut Turhan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.71-94, 2019