Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ocak 2018 Journal of The American Chemical Society

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2017 Chemical Communications

    SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler