Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2010 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Synthesis of functional group containing calix[4]pyrroles

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Tetrakarbonil Pirol Türü Bileşiklerin Sentezi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yabancı Diller

 • İngilizce