General Information

Institutional Information: Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması
Research Areas: Architecture, City and Regional Planning, Urban Planning and Development, Engineering and Technology

Metrics

Publication

15

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

1971 yılında Eskişehir’de doğdu. 1999’da Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’na bir süre devam etti. Özel sektörde editör ve araştırmacı olarak iş hayatına başladı.  İstanbul konulu tarihi-kültürel araştırma metinlerinin yazar ve editörlüğünü, aynı zamanda araştırma tasarımı ve analizi alanında çalışmalarını ve kalkınma projeleri yazarlığını sürdürdü. Özel sektör ve sonrasında kamuda, Yayıncılık, Araştırma, Proje Yazımı ve Yönetimi, Kurumsal Planlama alanlarında uzmanlaştı, kamuda bazı kurumsal yapılar ve sosyal hizmet birimlerinin planlama - kurulma çalışmalarını ve yönetim görevlerini üstlendi. Yüksek Lisans eğitimini 2015’te İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Planlama bölümünde tamamladı. Halen İTÜ’de araştırma yönetimi, sosyal etki değerlendirme, kalite yönetimi ekiplerinde ve Steam araştırmaları ve eğitimleri, Sosyal İnovasyon Merkezi başta olmak üzere proje geliştirme alanında görev yapmakta, Bölgesel Gelişme alanında, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Contact

Email
aysukara@itu.edu.tr
Office
Rektörlük Binası, 331