Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Discharge coefficient equation to calculate the leakage from pipe networks

Journal of the Institute of Science and Technology , cilt.10, ss.1737-1746, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi (ANFIS) ve Yuvalanan Gri Model (RGPM) Yöntemleriyle Kurutucu Potansiyelinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.25, no.1, ss.49-55, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Drought analysis with machine learning methods

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, cilt.25, ss.985-991, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Water Consumption Model of Istanbul City by Gray Prediction Method

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, ss.755-761, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, cilt.4, ss.74-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKS TAHMİNİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.11, ss.99-124, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zaman Serileri Kullanılarak Nehir Akım Tahmini ve Farklı Yöntemlerle Karşılaştırılması

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.92-101, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hisse Senedi Kapanış Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri İle Tahmin Edilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-22, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kavramsal Hidrolojik Model Parametrelerinin Sezgiye Dayalı Algoritmalar ile Eniyilenmesi

3. ULUSLARARASI ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU: Sürdürülebilir Tarım ve Çevre, Tokat, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

GÜNLÜK AKIMLARIN GÖRGÜL KİP AYRIŞIMLI BULANIK MANTIK MODELİ İLE TAHMİNİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.97

MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE HAVA KİRLİLİĞİ TAHMİNİ

3rd International UNIDOKAP Black SeaSymposium“Sustainable Agriculture and Environment”, Tokat, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Kuraklık Analizi

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (UKSAY)-2018, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.145-152

Modern Teknikler Kullanılarak Yağmur Suyu Girişlerinin Verimliliklerinin Modellenmesi

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (UKSAY)-2018, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.322-329

Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Bulanık Mantık Yaklaşımı

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.99

PREDICTION OF THE ELECTRICITY CONSUMPTION OF TURKEY BY USING MACHINE LEARNING METHODS

Internat ional Congress of Energy, Economy and Secur i ty, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.94

K- En Yakın Komşuluk Algoritması Kullanılarak Kira Sertifikasi (Sukuk) Değerlerinin Tahmini

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.384