Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Pirol Sübstitüye Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Ve Gaz Sensör Özelliklerinin Incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2016 Postgraduate

  Synthesis Of Pyridine Substituted Phthalocyanines And Their Dna Binding Properties

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2015 Doctorate

  Yeni Tip Periferal Ve Nonperiferal Tiyazol Sübstitüye Metaloftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2014 Postgraduate

  Pirol Sübstitüe Ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2014 Postgraduate

  Floro Alkinil Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2014 Postgraduate

  Simetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2013 Postgraduate

  Mikrodalga Yardımı Ile Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2013 Postgraduate

  Redoks Aktif Merkezli Ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2009 Postgraduate

  Yeni Tür Fonksiyonel Gruplar Içeren Çözünür Ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2008 Postgraduate

  Periferal Sübstitüye Çözünür Ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2007 Doctorate

  Bifenil Sübstitüentler Içeren Ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2006 Postgraduate

  Rijid Gruplar Içeren Ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2003 Postgraduate

  Yeni Bir Ftalosiyanin-porfirazin Hibrit Bileşiğinin Sentezi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Foreign Languages

 • English